Alanında uzman, seçkin yabancı öğretmenlerle, yüksek nitelikli özel dersler.

Bilindiği üzere özel ders, bilgi aktarımının ve bu aktarımın karşılık bulduğu öğrenme sürecinin en sağlıklı yoludur. Bu süreç birçok bileşenden oluşmaktadır ve en büyük rol kuşkusuz öğreticinindir. Çoğunlukla birebir uygulanan özel derslerin verimi öğretmenin alanında ne kadar yetkin olduğu, öğrenci ile iletişimde ne kadar başarılı olduğu ve ders anlatım tekniklerine ne kadar hâkim olduğuyla doğrudan ilişkilidir. Zamanın etkin kullanıldığı özel dersler öğrenim sürecinde kısa zamanda çok mesafe kat edilmesini sağlar. Birebir yapılan özel dersler, öğrencinin dikkatinin dağılmasını önleyici nitelikte etkileşim içerir. Bu şekilde öğrenci, ders süresi boyunca odaktan uzaklaşmadan bilgi ile kolayca buluşturulur.

Bu unsurlar dışında özel derslerde istenilen sonuca ulaşılması için göz önünde bulundurulması gereken birkaç unsur vardır. Öğrenme sürecini baştan sona bu unsurlar üzerinde inşa etmek nitelikli öğretmenlerin görevidir.

 

 

 

 

 

 

 

Boz Danışmanlık olarak yabancı dil, matematik, fizik, kimya, sosyal bilimler ve daha birçok branşı kapsayan geniş bir yelpazede, alanında uzman ve seçkin öğretmenlerle özel ders hizmeti sunmaktayız. Anadilinde ders veren yabancı öğretmenlerimiz, farklı alanlardaki özel derslerde, öğrencilerle buluşmaktadır. Firmamız öğretmen seçimlerini titizlikle yapar ve istenen koşullara sahip yüksek nitelikli öğretmenleri bünyesine dahil eder. Değerli müşterilerimiz firmamız güvencesinde arzu ettikleri alanda özel ders alabilirler.

 • Planlı, programlı ve profesyonelce yürütülen bu süreçten maksimum fayda alınması hedeflenmektedir.
 • Öğretmenlerimiz ders içeriklerini özenle hazırlar ve planlar.
 • Özel dersler sizin çalışma programınıza uygun bir şekilde hazırlanır.
 • Okul öğrencileri için, müfredata uygun, eş zamanlı öğretim programı uygulanır.
 • Öğrencinin kapasitesi ve öğrenim tarzına uygun yöntem ve teknikler kullanılır.
 • Öğrenme süreci içsel bir süreçtir. Öğretmenlerimiz bu süreçte öğrencilerin durumunu göz önünde bulundurarak bir yol çizerler.
 • En kısa sürede öğrenci için gerekli bilgi ve beceri kazanımına odaklanılır.
 • Ders içeriklerinin anlaşılıp kalıcı hale gelmesi hedeflenir.
 • Özel derslerde verilen bilginin öğrencide karşılığı deneyimli öğretmenlerimiz tarafından ölçülür.
 • Öğrencinin dikkati dağılmadan, derse istekli bir şekilde devam etmesi sağlanır.
 • Öğretmenlerimiz tek bir öğretme şeklinden ziyade, öğrenciye uygun olan bir öğretim yaklaşımı uygularlar.
 • Öğrenciler için destekleyici bir öğrenme ortamı hazırlanır.
 • Dersler aktif ve ilerleyen bir süreç şeklinde devam eder.