Yabancılar İçin İkamet İzni

Türkiye, dünyadaki konumu, tarihi ve coğrafi güzellikleri, zengin kültürel çeşitliliği, gelişen ekonomi ve iş fırsatları ile yabancılar için adeta bir cazibe merkezidir. Türkiye’de kanuni vize süreleri dolan yabancıların Türkiye’de kalabilmeleri için ikamet izni (tezkeresi) almaları gerekmektedir. İkamet izni almak için, oturmak istenen ilin valiliklerinin İl Göçmen Bürolarına başvuru yapılır. Başvuruları, başvuru sahibi tarafından yetkilendirilmiş kanuni temsilci de yapabilmektedir. Boz Danışmanlık olarak, ülkemizde kısa veya uzun dönemli yabancılar için ikamet başvurusu yapmak isteyen yabancılara güvenilir, doğru ve hızlı başvuru için yardımcı oluyoruz. Sorunsuz ve kolay bir başvuru süreci için lütfen bizimle irtibata geçin.

İkamet izni başvurusu nasıl yapılır?

 • Başvurular oturulmak istenen ilin İl Göçmen Bürosu merkezlerine yapılır.
 • Başvurular şahsen veya yasal temsilci tarafından yapılabilir.
 • Başvurularda kalınacak adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yetkili kuruma bildirilmesi gerekir.
 • Başvuru sahibinin talep edilen oturma izni süresini kapsayan geçerli sağlık sigortası olması zorunludur.
 • Başvuru sırasında ibraz edilecek pasaportun süresi talep edilen ikamet süresinden altmış gün fazla olmalıdır.
 • Başvurular en geç doksan gün içinde sonuçlanır.

Yabancılar için ikamet izinleri birkaç başlıktan oluşur bunlar;

 • Kısa dönem ikamet izni
 • Aile ikamet izni
 • Öğrenci ikamet izni
 • Uzun dönem ikamet izni
 • İnsani ikamet izni
 • İnsan kaçakçılığı mağduru ikamet izni

Kısa dönem ikamet izni

Aşağıda belirtilen başvuru kapsamına giren yabancılar, kısa dönem ikamet iznine başvurabilirler.

 • Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler.
 • Türkiye’de taşınmazı bulunanlar.
 • Ticari bağlantı ya da iş kuracaklar.
 • Hizmet içi eğitim programına katılacaklar.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler.
 • Turizm amaçlı kalacaklar.
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler.
 • Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler.
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler.
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar.
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar.
 • Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler.

Aile ikamet izni

Türk vatandaşları, ya da ikamet izni bulunan yabancıların

 • Yabancı eşi
 • Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğu
 • Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğu için ikamet izni alınabilir.

Öğrenci ikamet izni

 • Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikamet izni verilir.
 • Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.

Boz danışmanlık olarak, bütün ikamet izinleri başvuruları için güvenilir ve çözüm odaklı iş birliği sunuyoruz.