Sözlü Tercümeler

Tercümanın sözlü ifadeleri ya da yazılı metinleri yine hedef dile çevirmesi ve sözlü olarak aktarması işlemi sözlü tercümedir. Sözlü tercümeler; Simultane Tercüme ve Ardıl Tercüme olarak ikiye ayrılır. 

Simultane Tercüme

Simultane (andaş) çeviride, tercüman çok kısa sürede bilgiyi alır, analiz eder, zihinsel belleğinde saklar ve konuşmayla eş zamanlı olarak hedef dile çevrilmiş şekilde sunar. Andaş tercümede çevirmenin zihninde iki dil bir süreçten geçer ve aynı zaman dilimi içinde örtüştürülerek dinleyiciye aktarılır. Genellikle konuşmacılar dakikada 100 ile 120 kelime arasında konuşurlar. Bir simultane çeviride tercüman, saatte ortalama 5500-6000 kelime çevirir. Simultane tercüme görüldüğü gibi hızlı ve zor bir süreçtir bununla birlikte azami ölçüde dikkat gerektirir. 

Tercüman çeviri yaptığı dillere son derece hakim olmalı ve kültürel anlamda o dilin içeriğini ve kullanım şekillerini bilmelidir. Tercüman, dünyada ne olup bittiğini, politik ekonomik gelişmeleri, toplumsal olayları, gündemde değişen durumları ve yeni kavramları takip etmelidir. Örneğin bir konferans çevirmenini ele alırsak; konferansın konusu sosyolojik kavramların yoğun olarak kullanıldığı bir alan ya da çevresel sorunların ele alındığı, biyoloji, kimya, coğrafya, fizik, jeofizik, botanik ve meteoroloji gibi çok geniş bir çerçevede olabilir. Simultane ( andaş) çeviride tercüman, bütün bu bilim dalları ile ilgili kavramları, terimleri çevirebilecek donanımda olmalıdır zira çevirmenin, ardıl çevirinin doğası gereği, çeviri esnasında bir kaynaktan faydalanma şansı yoktur. Her şey konuşma esnasında gelişir. Bunların yanı sıra slayt gibi görsel materyaller kullanılan konuşmalarda başka slayta geçmeden çevirinin tamamlanması gerekir. Bu da çevirmenin zamanı ne kadar iyi kullanması gerektiğini gösteren bir örnektir.

Simultane Tercüme

Simultane tercüme nerelerde kullanılır?

Genellikle, çok uluslu toplantılar, konferanslar, uluslararası spor müsabakaları, dünya gündemini oluşturan politik olaylar hakkında yapılan canlı yayınlar, seminerler, açık oturumlar, ticari görüşme ve toplantılar ve bürokratik görüşmelerde simultane tercümeye gereksinim duyulur.

Ardıl Tercüme

Konuşmacının, konuşmasını makul aralıklarla bölerek çevirmen için konuşmayı çevirme fırsatı vermesi şeklinde ilerleyen çevirilere ardıl çeviri denir. Ardıl çeviride çevirmen, bir takım özel teknikler ile konuşmacının aktardıklarını not alır ve konuşmacı konuşmasına ara verdiğinde notlarını da kullanarak konuşmayı hedef dile tercüme eder. Konuşma esnasında geçen özel isimler, sayılar, tarihler gibi bilgiler hatırlanması güç olacağından çevirmen tarafından özellikle not alınması gerekir.

Ardıl tercüme nerelerde kullanılır?

Konferans, basın toplantısı yanı sıra yine toplum çevirmenliği alanına giren sağlık çevirmenliği, emniyet birimleri çevirmenliği, mahkeme çevirmenliği, irtibat çevirmenliği, spor çevirmenliği, acil durum ve afet çevirmenliği de ardıl çevirinin alanına girer.

İstanbul nüfus yoğunluğu fazla olan ve yabancılardan da çok rağbet gören bir il olması dolayısıyla özellikle kamu kurumları ile yapılan işlemler için sözlü ya da yazılı tercüme ihtiyacı çok fazla olmaktadır. Tapu daireleri, göçmen büroları, noter işlemleri, adli süreçler için tercüman gereksinimi olabilmektedir. Örneğin tapu işlemleri sırasında Türkçe bilmeyen yabancılar için bir yeminli tercüman ve iki şahit gerekmektedir. Sözlü tercüman, tapu işlemleri sırasında karşılıklı tarafların iletişimini sağlar. Yine sözlü tercümanlara sıkça gereksinim duyulan bir alan da adli kurumlardır. Adli olayların aydınlatılması için sanık ve tanıkların dinlenmesi, adli makamlara yapılan başvuruların aktarılması gibi birçok durumda sözlü tercümeye gerek duyulur. Adli yeminli tercümanlar, mahkemelerde tercüme hizmeti verebilmek için yemin zaptı almışlardır ve bu sayede tercüman bilirkişi olarak görev yapabilirler. Noter onayından geçmesi gereken birçok belge için de yeminli tercüman ihtiyacı olabilir. Tüm İstanbul ili ve Bakırköy ilçesi için sözlü tercüme ve mütercim-tercümanlık hizmeti veren Boz Danışmanlık firmamıza, bütün tercüme ihtiyaçlarınız için başvurabilirsiniz.