Bakırköy Tercüme Bürosu

Bakırköy tercüme bürosu olarak şirket politikamız, güvenilir olmak, çeviri taleplerini hızlı ve zamanında yerine getirmek, fiyat avantajı sağlamak, yeminli tercüme hizmeti sunmaktır.

Bakırköy tercüme hizmeti için merkezi Bakırköy’de bulunan ofisimiz, en güvenli ve hızlı adrestir. Çünkü Boz Danışmanlık, başta Bakırköy olmak üzere bütün İstanbul ilinde çeviri hizmeti vermektedir.

Alanında uzman çevirmenlerimiz ve yeminli tercümanlarımız ile resmi kurumlara sunulmak üzere verilen; evlilik, doğum belgeleri, pasaport, ikamet, tapu gibi belgeler, hukuki evraklar; sicil kayıtları, mahkeme kararları, evlenme-boşanma belgeleri, ticari belgeler ve dokümanlar, akademik yayınlar, tıbbi belge ve dokümanlar, web siteleri, görsel ve ses tabanlı doküman çevirileri gibi birçok alanda uluslararası düzeyde çeviri hizmeti vermekteyiz. 

Bakırköy İstanbul’un Avrupa yakasındaki en kalabalık ilçelerinden biridir. Bakırköy sakinleri dışında her gün binlerce yerli ve yabancı Bakırköy’ü ziyaret etmektedir. Çünkü hizmet sektörünün yoğun olarak yer aldığı bir bölgedir. Sonuç olarak Bakırköy Tercüme ofisimiz, deneyimli bir uzman kadrosu ile Bakırköy’de tercüme ve tercümanlık hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için pek çok alanda profesyonel çeviri hizmeti vermektedir.

Tercümede güvenilir adres

Profesyonel tercüme hizmetleriyle güvenilir bir adres haline gelen Boz Danışmanlık ülkemizdeki kişi ve kurumların yanı sıra ülkemize farklı işler için gelen yabancıların da tercüme konusunda en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Öyle ki; Boz Danışmanlık Almanya ve İngiltere konsolosluklarında yetkili (akredite) tercüme ofisi olarak bu alandaki başarısını kanıtlamış oldu.

Almanya ve İngiltere konsolosluklarında yetkili (akredite) tercüme ofisi

Boz Danışmanlık tercüme alanındaki yetkinliğiyle ülke temsilciliklerinin de güvenini kazandı. Almanya ve İngiltere konsolosluklarında yetkili resmi çeviri ofisi olarak hizmet kalitesini belgeledi. Bu konsolosluklarda işlemi olanların tercüme konusundaki tüm ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayan Boz Danışmanlık çözüm odaklı yaklaşımlarıyla başvuranların işlerini kolaylaştırıyor.

Neden çeviri hizmetine gereksinim duyarsınız?

Devlet kurumları, bakanlıklar, göçmenlik büroları, üniversiteler, elçilikler, şirketler, bankalar sizden belge talep edebilir. Çünkü bu kurumlar kaynak dilde hazırlanmış belgenizin kendi hedef dillerine çevrilmiş olmasını isterler. Ve talep edilen bu belgelerin çevirilerinin tam ve aslına uygun olması çok önemlidir. Çünkü resmi kurumlarda yapılan başvurular için genellikle belirli bir zaman aralığı verilir. Yani sizin en kısa zamanda belgelerinizi aslına uygun hazırlayarak söz konusu kuruma sunmanız gereklidir. Boz danışmanlık olarak Bakırköy’de tercüme gereksinimlerinizi en güvenli ve hızlı şekilde karşılıyoruz.

Noter Tasdikli Belgeler

Bazı kurumlar, belgelerinizin çevirisinin yapılıp noter tarafından onaylanmasını talep edebilirler. Bu durumda belgeleriniz yeminli bir tercüman tarafından çevrilip noter tarafından da tasdiklenmelidir. Bu belgelere, noter tasdikli belgeler denir. Bakırköy tercüme büromuzda bu tip belgelerinizi yeminli tercümanlarımız ile noter tasdikli olarak en kısa sürede size teslim etmektedir. 

Apostil Belge

Apostil işlemi; resmi bir belgenin yetkili resmi kuruluşlarca tasdik edilip başka bir ülkede kullanılmasını sağlayan işlemdir. Yeminli tercüman tarafından çevrilip noter tarafından tasdik edilen belgelerin, bulunulan ildeki valilik makamına onaylatılması ile olur. Apostil belge çevirileri için lütfen firmamızla irtibata geçiniz. Ve belgeniz en kısa sürede hazırlanıp tarafınıza ulaştırılacaktır.

Gizlilik

Gizlilik gerektiren belgeler sözleşme imzalanarak tercüme edilir, gizlilik şartları doğrultusunda dosyalanır ve korunurlar. Bakırköy tercüme bürosu Boz Danışmanlık olarak kurumsal ve bireysel tercüme taleplerinizi ihtiyaç duyduğunuz gizlilik şartları doğrultusunda yerine getiriyoruz.

Bakırköy Tercüme Ofisi

Hukuk Tercümeleri

Hukuk kuralları toplumsal düzeni korumak için konmuş yasalardan oluşur, dolayısıyla bu kurallar keyfi olarak değiştirilemezler. Hukuk kurallarının uygulanabilir olması için yaptırımlarının olması gerekir. Bu yaptırımlardan doğan yükümlülüklerden dolayı hukuki tercümeler de çok dikkatle yapılmalıdır. Yani yanlış yapılan tercümeler bir hukuki süreci baştan sona olumsuz etkileyebilir. Çünkü böylesine hassas bir alanda yapılan tercümelerin, hukuki terimlere son derece hakim, alanında uzman ve deneyimli tercümanlar tarafından yapılması gerekmektedir. 

Gizlilik gerektiren dava raporları gibi birçok tercümenin de gizlilik şartlarını yerine getiren profesyonel bir tercüman tarafından yapılması gerekmektedir. Ve uzman tercüman kadromuz ile hukuki çevirilerinizi titizlikle tamamlayıp en kısa sürede teslim ediyoruz.

Hukuki tercüme türleri

  • Mahkeme kararları
  • Evlenme-boşanma belgeleri
  • Ticari mahkeme kararları
  • Dava raporları
  • Vasiyetnameler
  • Uzman raporları
  • Kanunlar
  • Sözleşmeler
  • Yönetmelikler
  • Vekaletnameler

 gibi birçok tür hukuki tercüme alanına girmektedir.

Resmi Belge Tercümeleri

Yabancı bir ülkede ikamet ettiğiniz ya da bulunduğunuz süre içeresinde, resmi makamlara verilmek üzere hazırlanmış bir çok evrak için tercüme gereksinimi doğabilir. Özellikle bakanlıklar, göçmenlik büroları, valilikler gibi resmi kurumlara oturum izni, vatandaşlık almak veya vize için başvuran yabancılardan; pasaport tercümesi, evlilik belgesi, doğum belgesi, ikametgah gibi belgelerin tercümeleri ile eğitim için başvuranlardan; diploma, transkript, denklik belgesi, öğrenci belgesi gibi resmi belgelerin tercümesi istenebilir. 

Yine ticari amaçlı olarak; işe alım sözleşmeleri, muvafakatname, imza sirküleri, sözleşmeler, banka hesap dökümleri, resmi kurumlara verilmek üzere tercüme edilmesi gereken belgelerdir.

Resmi kurumlar, amaç doğrultusunda yapılan başvuruları, başvuru esnasında verilen belgelerin doğru ve tam olarak teslim edilmiş olmasına göre değerlendirirler. Resmi kurumlara yapılan başvurular çoğunlukla zaman kısıtı söz konusudur.  Çoğu durumda eksik ya da yanlış verilen ya da zamanında teslim edilmeyen belgeler, başvurunun reddedilmesine sebep olur. Bu durumlardan dolayı resmi evrak çevirileri eksiksiz, doğru ve zamanında teslim edilmelidir. 

Akademik Tercüme

Makaleler, bitirme tezleri, bilimsel araştırmalar gibi birçok tercüme türü akademik tercüme alanına girer. Akademik tercüme konuları, fen bilimleri, tıp, edebiyat, sosyal bilimler, mühendislik gibi çok çeşitli alandan olabilir. Her tür akademik doküman kendi alanına ait çok sayıda terim ve kavram içerir. Akademik dokümanların, o alanda uzmanlaşmış, kullanılan terimlere son derece hakim ve deneyimli tercümanlar tarafından çevrilmesi son derece önemlidir. Yazım ve dilbilgisi kuralları bilimsel yazılar için dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Bilimsel bir alanda yazılmış bir yazının ya da dokümanın kavramsal bütünlüğünü sağlayan, farklı dillerde birebir eşleşen terimler ve yazım kurallarına uygun bir çevirisi olması gerekir. Bilimsel araştırmaları gösteren tablo ve grafikler aslına uygun yerleştirilmeli, ölçü birimleri hedef dildeki farklı ölçü birimleri ile gösterilmek isteniyorsa bunlara dikkat edilmelidir.

Boz Danışmanlık olarak her türlü akademik tercüme taleplerinizi, o alanda uzman ve deneyimli tercümanlar ile karşılamaktayız.

Ticari Tercüme

Globalleşen dünyada ekonomik faaliyetler uluslararası düzeyde hızlanmıştır. Dış ülkelerde hatta kıtalararası şirketlerle, yatırımcılarla veya müşterilerle ilişki kuran firmalar, birçok kez ticari evrak hazırlamak durumundadırlar. Bu hızlı çağda saatlik olarak gereksinimler değişmekte, ticari ilişkiler kurulan taraflarla sıkça belge veya doküman alışverişleri yapılmaktadır. Ticari sözleşmeler, garanti belgeleri, sertifikalar, standardizasyon belgeleri, analiz raporları, bordrolar, gümrük belgeleri, sigorta poliçeleri, ürün tanıtım ve kullanım belgeleri, kira kontratları gibi birçok belge uluslararası ticaretin gereği olarak faklı dillere çevrilmektedir. Ticari tercümelerde kritik öneme sahip beyanlar hesaplar vs. yer alabilir. Bu gibi çevirilerin dikkatle yapılması gerekir aksi durumda maddi yaptırımlar söz konusu olabilir. Bakırköy Tercüme Bürosu olan Boz Danışmanlık, ticari tercümelerinizi aslına uygun ve zamanında teslim etmek üzere hizmet vermektedir.

Tıbbi Tercüme

Tıp tercümeleri çok geniş bir alanı kapsar. Hastaneler, doktorlar, hastalar, ilaç firmaları, akademisyenler, tıbbi cihaz üreten firmalar çeviri hizmetine ihtiyaç duyabilirler. Raporlar, prospektüsler, reçeteler, laboratuvar tetkik sonuçları, tıbbi cihaz kullanım kılavuzları, tıp makaleleri, epikrizler gibi birçok belge tıp çevirilerinin konusunu oluşturur. Tıp insan sağlığına odaklanan bir bilim dalım dalı olduğundan söz konusu evrak ve dokümanların çevirilerinin alanında uzman ve tıp terminolojisine hakim çevirmenler tarafından yapılması gerekmektedir. 

Web Sitesi Tercümeleri

Firmaların tek tıkla dünyaya açılmasını sağlayan en önemli araç web siteleridir. Ticari işletmeler dünya üzerinde daha fazla müşteri kitlesine ulaşabilmek için web sitelerini yabancı dillere çevirmeleri gerekir. Web site tercümeleri endüstriyel, mühendislik, sanat, sosyal hayat gibi içinde birçok detay barındıran çok farklı alanlardan olabilir. Web sitelerinin tercümeleri hangi alanı kapsıyorsa o alanda bilgi sahibi olunması gerekir. Web sitesinde yer alan raporlar, grafikler gibi görsel içerikli çevirilerinde aslına uygun yapılması gerekir. İhtiyaç duyduğunuz her alanda web site çeviri hizmeti almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Bazı Çeviri Dilleri

Almanca

Almanca

Afganca

Afganca

Azerice

Azeri

Belarusça

Belerus

Boşnakça

Boşnak

Arapca

Arapca

Çekce

Çekce

Çince

Çince

Ermenice

Ermenice

Yunanca

Yunanca

Flemenkçe

Flemenkçe

Fransızca

Fransızca

Gürcüce

Gürcüce

Hintçe

Hintçe

İngilizce

İngiltere

İspanyolca

İspanyolca

İsveçce

İsveçce

İtalyanca

İtalyanca

Japonca

Japonca

Korece

korece

litvanca

litvanca

Macarca

Macarca

Farsça

Farsça

Norveçce

Norveçce

Osmanlıca

Osmanlıca

Özbekçe

Özbekce

Portekizce

Portekizce

Rumence

Rumence

Rusça

Rusça

Slovakça

Slovakça

Türkmence

Türkmence

Ukraynaca

Ukraynaca

Vietnamca

Vietnamca

Moldovaca

Moldovaca (2)

Bulgarca

Bulgarca

Slovakça

Slovakça