Yabancıların Türkiye’de İş Kurması

Türkiye’de iş kurmak isteyen yabancılar 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabidir. Yabancı ülke yatırımlarını destekleyen ekonomik politikalar sayesinde, yabancı ülke vatandaşları, aynı Türk yatırımcılar gibi şirket kurabilir ve işyeri açabilirler.  
Yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de şirket kurmak için ilk önce hangi şirket türünü kurmak istediklerini belirlemelidirler. Şirket türleri şahıs ya da  sermaye şirketi olarak ikiye ayrılır. Yabancı yatırımcılar genellikle sermaye şirketlerinden Limited Şirketi ya da Anonim Şirketi kuruluşu için başvuru yaparlar. Yabancı ortaklı limited ve anonim şirketi kuruluş süreçleri aynıdır.

İşletme danışmanlığında etkin

Eğitim ve tercüme alanındaki çalışmalarının yanı sıra yurt dışından ülkemize gelen yatırımcılara da ihtiyaçlar doğrultusunda danışmanlık hizmetleri sunan Boz Danışmanlık, yenilikçi ve girişimci çözümler üretmeyi hedefliyor. Amacımız yabancı yatırımcılara ülkemizde şirket kuruluşundan, farklı sektörlere göre üretim ve hizmet lisanslandırmasına kadar her satırda destek olmak. Yabancı şirketlerin Türkiye’deki güvenilir çözüm ortağı olarak ürettiğimiz değer danışmanlığını üstlendiğimiz kuruluşlara da çok yönlü bir kazanç sağlıyor…

Yabancı Yatırımcıların Türkiye’de iş kurma süreçleri ve yapmaları gerekenler :

Yabancı yatırımcı öncelikle Türkiye’de ne iş yapacağına karar vermelidir. Türkiye’de ticari bir iş kurmak isteyen yabancı yatırımcılar için herhangi bir engel yoktur. Türk yatırımcılarla aynı ticari kanunlara tabidir. Bazı uzmanlık gerektiren işler ya da özel hukuka tabi iş kolları için denklik gerekebilir. 

 • Türkiye’de kurulacak şirketin ortaklı olup olmayacağına karar verilir. Yabancı yatırımcı, kendine yabancı ya da Türk ortak belirleyebilir.  Şartlar, yabancı ya da Türk ortaklı şirketlerde eşittir. Bazı yabancı yatırımcılar, Türkiye’de işlerini daha kolay yürütebilmek için Türk yatırımcı ortak tercih edebilmektedir.
 • Kurulacak şirketin hangi alanda faaliyet göstereceğine karar verilmelidir. Şirket, birden fazla alanda faaliyet gösterebilir. Başvurularda şirketin faaliyet alanına göre (NACE) kodu alınır.  NACE kodu şirketin faaliyet alanını gösteren 6 haneli bir koddur.
 • Şirket kuruluşunda bir diğer adım şirketin unvanının belirlenmesidir. Yasal olarak her şirketin farklı unvana sahip olması gerekmektedir.  Seçtiğiniz şirket unvanı daha önce bir başka şirket tarafından alınmışsa, bu unvanı kullanamazsınız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin internet sitesinden, seçtiğiniz unvanın daha önce alınıp alınmadığını kontrol edebilirsiniz. 
 • Şirket sermayesinin belirlenmesi de başvuru sırasında yapılan işlemlerdendir. Limited şirketleri için asgari sermaye tutarı 10.000 TL. Anonim şirketlerde ise 50.000 TL. dir.
 • Şirket süreli bir süre için kurulabilir ya da süresiz olabilir. 
 • Şirket adına yetkili bir müdür seçilir. Eğer şirket dışından bir şahsa yetki verilecekse muvafakatname düzenlenir.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda  “Şirket Ana Sözleşmesi” hazırlanır.
Sözleşme hazırlandıktan sonra başvuru işlemleri Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’na bağlı, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden online olarak devam eder. 
Tüm işlemler yapılırken ortaklar pasaportlarının noter onaylı suretini çıkarttırmalıdırlar.  

MERSİS’e giriş yapılmadan önce, şirket ortakları pasaportlarını vergi dairesi sicil servisinde işletmeli ve “Potansiyel Vergi Numarası” almalıdırlar. . Böylelikle MERSİS’e giriş yapıldıktan sonra vergi numarası ile işlem açabilirler. MERSİS ekranında istenen bilgiler sırasıyla doldurulur.

 • Şirket türü seçilir. 
 • Şirket unvan ve adresi seçilir.
 • Pasaport numarasını girilir.
 • Amaç ve konu yazılır.
 • Şirketin faaliyet alanı birden fazla ise, bütün faaliyet alanlarına göre NACE KODU girilir.
 • Sermaye payları yazılır
 • Şirketi temsile yetkili kişinin bilgileri girilir.  
 • Hesap dönemi seçilir. 
 • Kar dağıtımı belirlenir.
 • Verilen bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra onaylanır.
 • Onay kodu ile birlikte ticaret odasından randevu alınarak gidilir.

MERSİS süreci tamamlandıktan sonra, “Oda Kayıt Beyannamesi” doldurulur. “Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu” doldurulur. “İşyeri Bilgi Formu” da doldurularak, randevu alınan Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden  tescil işlemleri tamamlanır.

Yabancıların Türkiye’de şahıs şirketi kurması

Yabancıların Türkiye’de şahıs şirketi kurabilmeleri için çalışma iznine sahip olmaları gerekmektedir. 5 yıl Türkiyede ikamet eden yabancılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni için başvuru yapabilirler.

Yabancıların Türkiye’de şirket kurmak için bir danışmana yetki verebilir. Böylece işlemler daha kısa sürede ve kolay tamamlanmış olur. BOZ Danışmanlık, şirket kurulumunuz esnasında yapılacak bütün yasal prosedürleri sizin adınıza güvenle ve en kısa sürede yerine getirmektedir.

Eğitim sektöründeki çalışmalarının yanı sıra yurt dışından ülkemize gelen yatırımcılara da ihtiyaçlar doğrultusunda danışmanlık hizmetleri sunan Boz Danışmanlık, yenilikçi ve girişimci çözümler üretmeyi hedefliyor. Amacımız yabancı yatırımcılara ülkemizde şirket kuruluşundan, farklı sektörlere göre üretim ve hizmet lisanslandırmasına kadar her satırda destek olmak. Yabancı şirketlerin Türkiye’deki güvenilir çözüm ortağı olarak ürettiğimiz değer danışmanlığını üstlendiğimiz kuruluşlara da çok yönlü bir kazanç sağlıyor…

Başlangıç adımlarını doğru tespit etmek sizi gereksiz yüklerden kurtarır. Boz Danışmanlık olarak yabancı yatırımcılar için yol haritası belirler ve en verimli adımları atmak üzere harekete geçeriz. Konusunda uzmanlaşmış ekibimiz, sektörel dinamikleri göz önünde bulundurarak her aşamada yatırımcının yanında yer alır. Boz Danışmanlık ile birlikte hareket ettiğinizde tüm yasal gereklilikler bütün detaylarıyla ele alınır ve şirketin Türkiye pazarında başarıyla faaliyet göstermesinin yolu açılır. Mevzuatla ilgili detayları sizin yerinize Boz Danışmanlık ekibi üstlenir ve çözüme kavuşturur. Doğru strateji başarının anahtarıdır… 
Yabancıların Türkiye’de İş Kurması